J A V N I O G L A S za izbor i imenovanje kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač općina Doboj Istok

javni oglas