UPOZORENJE GRAĐANIMA O OPASNOSTIMA OD IZBIJANJA POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU

UPOZORENJE Period godine proljeće-ljeto zbog visokih vanjskih temperatura, aktivnosti građana na uređenju poljoprivrednih parcela ali sve češće i izletničkih aktivnosti usljed odgovarjuće nepripremljenosti, nebrige ili nespretnog rukovanja i ophođenja sa sredstvima koja proizvode toplotu ili otvoreni plamen uzrokuju požare većeg ili manjeg obima na prostoru…

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPĆINE DOBOJ ISTOK ZA 2020. GODINU I NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE DOBOJ ISTOK ZA 2020. GODINU

         JAVNA RASPRAVA O 1. Nacrtu Budžeta općine Doboj Istok za 2020.godinu, 2. Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta općine Doboj Istok za 2020.godinu,  Održana javna rasprava dana 16.12.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10,00 sati, u Sali Općinskog vijeća Općine Doboj Istok,…

ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI

    Povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine jednog od najvažnijih datuma u novijoj historiji BiH kada je obnovljena državnost naše domovine i potvrđene njene historijske granice, Općinski načelnik gosp. Kemal Bratić uputio je građanima čestitku, u kojoj se kaže: “Dugogodišnja državnost…